Memoriál Jana Lewinského proběhl úspěšně

 Ve středu 17. května 2017 se v Kladně na náměstí Sítná uskutečnil již 3. ročník Memoriálu Jana Lewinského s názvem Studentský železný hasič.

Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci HZS Středočeského kraje a to ředitel HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslav Svatoš, ředitel ÚO Kladno plk. Ing. Tomáš Hradil a vedoucí oddělení OOB a KŘ plk. RNDr. Tomáš Holec. Úvodní slovo přednesl prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., vedoucí katedry Zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva.

Dobře zorganizovaná soutěž přilákala i školy a širokou veřejnost.


Dík tedy patří zejména organizátorům, bez kterých by tato náročná akce nemohla proběhnout.


Pedagogové:

Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
 
Studenti

Lukáš Loskot (3 roč. PŘKS - kombinovaná forma studia)

Barbora Novotná (2 roč. PŘKS - prezenční forma studia)

Ing. Denisa Charlotte Ralbovská (PGS)

Ing. Martin Staněk (PGS)

Bc. Petr Svoboda (2 roč. CNP - kombinovaná forma studia)

Bc. Zuzana Strouhalová (2 roč. CNP - kombinovaná forma studia)

Lukáš Vejvar (3 roč. PŘKS - kombinovaná forma studia)

Bc. Jaroslav Žalud (2 roč. CNP - kombinovaná forma studia)