27. až 29. srpna se bude konat v Praze významná mezinárodní konference

Ve dnech 27. až 29. srpna se bude konat v Praze významná mezinárodní konference „37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society“, které se zúčastní více než 180 předních radiobiologů, radioterapeutů a dalších odborníků v problematice radiačního záření z celého světa. Již potřetí (předtím v létech 1967 a 1985) byla organizací této významné akce pověřena Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Záštitu nad konferencí převzali rektoři obou našich nejstarších vysokých škol Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického, rektor Jihočeské univerzity, primátor hlavního města Prahy a místopředseda Sněmovny Parlamentu České republiky.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz.