CEMACUBE – nový evropský vzdělávací program

CEMACUBE je nový projekt, který vznikl ve spolupráci šesti evropských univerzit působících v oboru biomedicínského inženýrství. Program CEMACUBE (Common European Master’s Course in Biomedical Engineering) umožní od příštího roku uchazečům z celého světa studovat a podílet se na výzkumu na prestižních evropských technických univerzitách.

Na přípravě studijního programu se aktivně podílela kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. Členy konsorcia jsou vedle Českého vysokého učení technického v Praze přední instituce zabývající se tímto oborem – RWTH Aachen (Německo), Trinity College Dublin (Irsko), Ghent University a Free University of Brussels (Belgie) a University of Groningen (Holandsko).

Celý cyklus programu má rozsah čtyř semestrů, tedy dvou let. První dva semestry stráví přijatí uchazeči studiem společného základu na jedné ze šesti univerzit dle vlastního výběru. Ve třetím semestru si student vybere jinou z členských univerzit a následuje studium konkrétní specializace. Poslední, čtvrtý semestr bude věnován diplomové práci. Každý student se tak seznámí s prostředím ve dvou až třech zemích.

Vzhledem k rozmanitosti tohoto vědního oboru nabízí každá z univerzit studium a výzkum ve specifických oblastech. Studenti se tak mohou v rámci programu CEMACUBE profilovat podle svého zájmu. Na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT se jedná především o lékařské přístroje, zobrazovací diagnostickou techniku a moderní fyzikální metody v biomedicínském inženýrství.

Projekt CEMACUBE vznikl pod záštitou Evropské Unie a jejího programu Erasmus Mundus, který si klade za cíl zvýšení prestiže evropského vysokoškolského vzdělávání. V roce 2010/2011 bude do tohoto programu přijato 50 studentů z celého světa, z nichž 20 obdrží stipendium Evropské komise.

Více informací o programu CEMACUBE naleznete na stránkách http://www.biomedicaltechnology.eu.