Den otevřených dveří FBMI

Dne 25. listopadu nabídne Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zájemcům o studium i široké veřejnosti možnost seznámit se s její činností, prohlédnout si výukové prostory a špičkové biomedicínské laboratoře. Den otevřených dveří je organizován od 11 do 15 hodin na jednotlivých pracovištích.
Lákavý program letos zahájí děkan FBMI doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., po jehož úvodu bude následovat krátká prezentace jednotlivých studijních oborů, podmínek přijímacího řízení i možností studia v zahraničí.
Podle vzoru hesla „škola hrou“ bude možné si vyzkoušet, jak se na FBMI studuje a to včetně získávání zápočtů. Na den otevřených dveří byly vybrány speciální předměty, za které je možné zápočty získat. Tyto kredity budou zapisovány do tzv. ,,Indexů prenatálního studenta FBMI ČVUT“. Během dne se postaráme také o váš hladový žaludek a bude zde i možnost sportovního vyžití. 
Vyzkoušíte si robotickou ruku - ROBORUK, ovládanou svaly a vůlí. Napodobenina velmi známé televizní soutěže se ukrývá pod názvem Bioriskuj! Můžete podniknout výpravu do hlubin oka, na ekvilibristice se můžete otestovat, zdali zvládnete kolotoč na Matějské pouti, aniž byste měli problémy s hlavou či žaludkem a pokud vás zajímají jeskyně či podzemní svět, jsou pro vás základní podzemní činnosti to pravé.
Více o studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.