Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT uspěla v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 4)