FBMI získala projekt OPVK na Inovace a modernizace didaktických metod a obsahu výuky na FBMI Kladno ve specifických oblastech