Festival Expediční kamera na FBMI

Přednáškové sály Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně budou v neděli 14. 3. hostit filmový festival Expediční kamera. V rámci jednodenního programu budou promítány krátké filmy o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech.

Že svět extrémních sportů není pro mnoho studentů a pedagogů FBMI ničím neznámým dokazuje i činnost Speleoklubu FBMI. Tento klub umožňuje zájemcům seznámit se v rámci licenčního kurzu s principy speleologické činnosti a osvojit si nezbytné dovednosti, jako je ovládnutí jednolanové techniky, stavba a provozování lanovek a lanových traverzů, práce ve výškách a nad volnou hloubkou i organizace výprav a exkurzí do jeskyní a podzemních prostor.

Fakulta biomedicínského inženýrství je současně jediným místem v České republice, kde je možné získat po závěrečné zkoušce licenci „Instruktor speleoalpinismu a speleologie“.

Více informací o festivalu naleznete na stránkách www.expedicnikamera.cz, podrobnosti o aktivitách Speleoklubu FBMI pak na stránkách http://speleo.fbmi.cvut.cz.

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz