Fyzioterapie na ČVUT

S nadcházejícím novým akademickým rokem přivítá Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze první stovku studentů zajímajících se o fyzioterapii. Je to u nás poprvé, kdy lze tento vyhledávaný obor studovat na technické vysoké škole.

Bakalářský studijní obor Fyzioterapie bude v sobě integrovat jak medicínské, tak technické složky nezbytné k rozvoji moderní fyzioterapie a rehabilitace, přičemž bude plně kompatibilní s obdobným na kterékoliv jiné fakultě v ČR. Co však bude pro studium na FBMI ČVUT specifické, bude rozsáhlá výuka kineziologie, jež se stává základním teoretickým předmětem fyzioterapie a rehabilitačního lékařství, a rozšířená výuka fyzioterapeutické techniky s využitím různých kompenzačních pomůcek. Absolvent studia fyzioterapie na FBMI by tak měl být schopen rozsáhle komunikovat nejen s lékařem a ostatními zdravotníky, ale i s technickými pracovníky různého zaměření.

Přednášky, semináře, laboratorní praktická cvičení a individuální nácvik základních fyzioterapeutických postupů se uskuteční v moderně vybavené budově fakulty v Kladně, zatímco klinická výuka bude realizována v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, v rehabilitačním ústavě v Kladrubech u Vlašimi a v rámci ambulantního rehabilitačního zařízení THERAP-TILIA. Výuku i její praktickou část tedy budou zajišťovat naši přední odborníci v dané oblasti.  Již v průběhu studia mohou frekventanti získat certifikáty opravňující k výkonu některých koncesovaných profesí.

Absolventi budou mít možnost pokračovat ve studiu na kterékoliv fakultě s akreditovaným magisterským oborem fyzioterapie či s podobným zaměřením. Pokud se rozhodnou nastoupit rovnou do praxe, najdou uplatnění zejména ve zdravotnických zařízeních, ale i v oblastech, jež s rehabilitačním a fyzioterapeutickým vzděláním souvisejí, jako jsou rekreologie nebo osobní asistence v oblasti sportu či cestovního ruchu. Vzhledem ke specifickému zaměření studia bude o ně zájem i v oblasti výroby, konstrukce a komerce fyzioterapeutických přístrojů, kompenzačních a protetických zařízení. 
---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před pěti lety a v současné době na ní studuje na 750 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz