Konference "Telemedicína: mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností"