Magisterské studium na FBMI ČVUT

Press Release 25.3.2009

Magisterské studium na FBMI ČVUT

Víte, že na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI), která je nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a zároveň jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji, můžete po ukončení bakalářského studia pokračovat v magisterském studiu a získat titul inženýra?

Právě pro vás je zde totiž otevřen studijní program Biomedicínská a klinická technika skládající se ze dvou oborů: „Přístroje a metody pro biomedicínu“ a „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“. Tento program navazuje na stejnojmenný bakalářský, ale ke studiu jsou přijímáni i absolventi příbuzných bakalářských oborů všech veřejných i soukromých vysokých škol, zejména technicky, přírodovědně, zdravotnicky a ekonomicky zaměřených.

Magisterské studijní obory jsou profilovány odlišně, aby vyhověly širokému spektru bakalářů.

Obor „Přístroje a metody pro biomedicínu“ unikátně kombinuje inženýrství, medicínu, techniku, materiály, počítače, optiku a biologii a je tak určen pro všechny zájemce o využití nejmodernější techniky v lékařství a dalších oborech zabývajících se živou přírodou. Od nadcházejícího akademického roku je navíc rozšířena nabídka povinně volitelných předmětů a existují dvě vzorové varianty výběru předmětů, které umožňují zaměření  studia buď na „Zobrazovací systémy v lékařství“ nebo na „Moderní technologie v biomedicíně“.
Obor „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ nabízí možnost navazujícího magisterského studia k získání potřebných znalostí pro řídící a organizační funkce ve zdravotnictví. Jeho zaměření je však natolik flexibilní, že umožňuje uplatnění absolventů prakticky ve všech oborech hospodářství i mimo oblast biomedicíny.
Výuka probíhá v Kladně - Sítné v budově s novými přednáškovými sály, učebnami a moderně vybavenými laboratořemi. Termín podání přihlášek se nenávratně blíží – už jen do 31. března.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz