Medicína a inženýrství spolupracují v Dublinu

30 studentů medicíny, inženýrství a biomedicínského inženýrství z předních evropských univerzit spolupracuje v irské Trinity College v Dublinu na nové generaci přístrojů pro medicínu. Jedná se již o druhý ročník akce International ESEM Summer School pod záštitou Evropské společnosti pro inženýrství a medicínu, která sdružuje sedm evropských univerzit působících na poli biomedicínského inženýrství. Z ČVUT FBMI se letní školy v Dublinu účastní pět studentů a dva odborníci fakulty.

Studenti z rozdílného akademického i kulturního prostředí řeší současné výzvy lékařské péče, jakými jsou stárnoucí evropská populace nebo stále častější kardiovaskulární choroby. Cílem tohoto programu je rozvoj spolupráce mezi jednotlivými obory, která je při řešení těchto náročných problémů nezbytná. Jednotlivé týmy studentů se pod vedením evropských profesorů zabývají specifickými tématy - monitorací kardiovaskulárního systému a prevencí ztráty kostní tkáně při dlouhodobých vesmírných letech, novými způsoby dálkové monitorace seniorů nebo designem umělých ventilačních systémů.

Součástí programu jsou přednášky evropských expertů, kteří se programu v Trinity College rovněž účastní. Studenti medicínských oborů jsou vzděláváni v  oborech jako materiálové inženýrství nebo biomechanika, zatímco studenti oborů inženýrských navštěvují lekce anatomie a fyziologie v Royal College of Surgeons.

„Chceme, aby nadcházející generace biomedicínských inženýrů a lékařů porozuměla problematice opačných oborů“, poznamenal profesor Bart Verkerke, prezident Evropské společnosti pro inženýrství a medicínu. Profesor Richard Reilly z Trinity Centre of BioEngineering dále vysvětluje: „Důsledkem tohoto programu je rozvoj potenciálu a nadšení studentů pro řešení současných problémů zdravotní péče.“
 

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz