Mimořádná možnost přihlášek do kombinovaného magisterského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Díky nové akreditaci nabízí FBMI ČVUT možnost zahájit ještě letos kombinované magisterské studium. Až do 23. října 2010 mohou zájemci podávat přihlášky ke studiu v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, v němž získají znalosti potřebné pro řídící a organizační funkce ve zdravotnictví.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a zaměstnání v oboru nebo v oboru příbuzném, případně potvrzení o absolvování 3leté praxe, rovněž v oboru nebo v oboru příbuzném. O přijetí ke studiu bude rozhodnuto na základě motivačního pohovoru, který proběhne 26. října.

Absolventi tohoto studijního oboru získají stejným dílem vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti. Tyto odborné znalosti jim poskytují výhodu při uplatnění v organizačních složkách všech zdravotnických zařízeních, jakými jsou nemocnice nebo hygienické stanice, ve veřejné správě i v komerčním sektoru, který zastupují především firmy zabývající se zdravotnickou technikou a farmaceutický průmysl.  Dostatečně obecné zaměření tohoto oboru však poskytuje absolventům možnost uplatnění prakticky ve všech oborech hospodářství i mimo oblast medicíny.

Kompletní informace o tomto oboru a podmínkách přijetí lze nalézt na webových stránkách Fakulty biomedicínského inženýrství www.fbmi.cvut.cz.

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz