Mladá věda v Kladně

Zítra (tj. 13.10.) se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze uskuteční další ročník tradičního workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství. Workshop proběhne v kladenské budově fakulty pod názvem Mladá věda v Kladně. V jeho rámci se bude dopoledne konat studentská konference, na níž studenti fakulty i studenti středních škol z regionu budou prezentovat své odborné práce. Souběžně budou další příspěvky studentů vystaveny formou posterů. Odpoledne je určeno pedagogům, kdy si přítomní ředitelé středních škol prohlédnou laboratoře a další prostory školy, aby poté zasedli ke kulatému stolu s vedením fakulty.
--------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před pěti lety a v současné době na ní studuje na 750 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz