Nová šance pro uchazeče o studium

Nevyšly vám přijímačky a nedostali jste se na vysokou školu? Zajímáte se o medicínu a současně o techniku? Právě pro vás existuje řešení v podobě studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, která vyhlásila přijímací řízení pro tři zcela nové studijní bakalářské obory. Přihlášky se přijímají do 11. srpna 2009.

Prvním ze tří nových oborů je „Biomedicínská informatika“, jež se bude studovat v rámci stávajícího programu Biomedicínská a klinická technika. Studenty bude připravovat k získání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných k samostatné práci v oboru biomedicínské informatiky. Absolventi najdou široké uplatnění zejména jako odborníci ve zdravotnických zařízeních, ale i jako vědecko-výzkumní a řídicí pracovníci ve zdravotnictví v oblasti zdravotnických informačních systémů, telemedicíny, ve výzkumných ústavech i u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem pro zdravotnictví.

Dalšími dvěma obory jsou „Fyzioterapie“ a „Radiologický asistent“, jež jsou součástí nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Zatímco „Fyzioterapie“ bude vychovávat specialisty pro léčbu funkčních poruch pohybového aparátu s využitím všech anatomických a fyziologických poznatků stavby a funkce pohybového aparátu, druhý obor, „Radiologický asistent“, připraví odborníky pro činnost v rámci ošetřovatelské péče v souvislosti s aplikací lékařského ozáření na úsecích radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde je využívána nejmodernější technika, a dále pro spolupráci s lékařem v rámci diagnostické a léčebné péče a dalších činnostech souvisejících s radiační ochranou.

Současně je otevřeno i druhé kolo podávání přihlášek do bakalářského studijního oboru „Biomedicínský technik“ a mimořádný termín přijímacího řízení do magisterských oborů "Přístroje a metody pro biomedicínu" a "Systémová integrace procesů ve zdravotnictví".

---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před čtyřmi lety a v současné době na ní studuje na 600 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz