Ocenění akademické činnosti

V předvečer 17. listopadu se na zámku největšího českého mecenáše v našich dějinách Josefa Hlávky v Lužanech uskutečnilo každoroční slavnostní setkání předních českých vědců, vysokoškolských profesorů, dalších významných osob a studentů. Ve starobylém sále Českého kvarteta zde předseda Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Václav Pavlíček za přítomnosti vysokých akademických funkcionářů z Prahy a Brna předal Medaili Josefa Hlávky českým vědcům, kteří nejen významně přispěli k rozvoji svého oboru, ale vychovali i své následovníky.

Cenu Josefa Hlávky spojenou s 20.000 korunami pak udělilo Nadání čtyřiceti nejlepším studentům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným vědeckým pracovníkům Akademie věd (od roku 1991 přiznala správní rada Nadání vynikajícím studentům a mladým vědeckým pracovníkům a umělcům příspěvky za víc než 57 milionů korun). Kromě toho Nadání i letos předalo pravidelné, takzvané trvalé legáty Josefa Hlávky: městu Přeštice 100.000, gymnáziu v Klatovech 80.000 a Národnímu muzeu v Praze na výstavní aktivity pro příští rok 100.000 korun.
Mezi oceněnými byla i čerstvá absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze Vladimíra Řezáčová. Správní rada nadání tak ocenila její diplomovou práci nazvanou Programové nástroje pro modelování neuronových okruhů, která byla kolegiem děkana fakulty vyhodnocena jako nejlepší diplomová práce mezi osmdesáti letošními absolventy.
Vladimíra Řezáčová se ve své práci věnovala matematickému popisu nervových reflexů při řízení letu u dvoukřídlých, konkrétně u „banánové mušky“, octomilky obecné. Výsledky jejího bádání mimo jiné umožňují lépe porozumět řízení pohybu u člověka, neboť udržování rovnováhy při pohybu u octomilky i u člověka je umožněno souhrou více smyslových systémů, zejména zraku a rovnovážného ústrojí. Reakce těchto dvou systémů mají u octomilky i u člověka podobné časové průběhy - rovnovážné ústrojí je podstatně rychlejší než zrak.
Práce Vladimíry Řezáčové je dokladem podílu studentů FBMI ČVUT na vědecko-výzkumné činnosti fakulty, kdy již v průběhu studia jsou zapojováni do řešení dílčích vědeckých úkolů, podílejí se na publikační činnosti anebo v rámci oblasti svého odborného zájmu vyjíždějí na konference, kde získávají další zkušenosti.
Foto: Předseda Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových profesor Václav Pavlíček předává Cenu Josefa Hlávky ing. Vladimíře Řezáčové 
---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před pěti lety a v současné době na ní studuje na 750 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz