Optika a optometrie – nový studijní obor na FBMI ČVUT

Press Release 18.3.2009

Optika a optometrie – nový studijní obor na FBMI ČVUT

Na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI), která je nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a zároveň jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji, bude v nadcházejícím akademickém roce otevřen nový tříletý zdravotnický bakalářský obor „Optika a optometrie“ zaměřený na získání znalostí v oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a dalších souvisejících oborů. Studium je realizováno v úzké spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a 2. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Absolventi získají kromě základních teoretických znalostí rovněž přehled o speciálních pomůckách pro těžce zrakově postižené, budou je umět určit a používat. Uplatnění najdou zejména jako optik a optometrista, ale i v oblasti práce se speciálními lékařskými přístroji či návrzích a výrobě brýlových a kontaktních čoček.
Výuka probíhá na Kladně - Sítné v budově s novými přednáškovými sály, učebnami a moderně vybavenými laboratořemi. Termín podání přihlášek se nenávratně blíží – už jen do 31. března.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz