Otevřen nový kulturní prostor v Kladně

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT si dala letos za cíl otevřít se více svému okolí, vytvořit na půdě ČVUT nový, žánrově rozmanitý kulturní prostor a najít další možnosti intenzivnějšího propojení FBMI s městem Kladno. Součástí této aktivity je i nově zahájený cyklus VEČERY S HUDBOU A DIVADLEM NA SÍTNÉ s podtitulem Inspirující osobnosti na Fakultě biomedicínského inženýrství.
Cyklus zahájilo hudební vystoupení kladenské mladé skupiny ZRNÍ, které se uskutečnilo 9. června 2011 v prostorách fakulty (nám. Sítná 3105, Kladno).
Součástí večera byla i vernisáž a slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže na téma „Kladno očima studentů“.
To, že je o takovýto kulturní prostor v Kladně zájem, nejlépe vypovídal zaplněný vestibul jak pracovníky fakulty, tak kladenskými diváky.
Cyklus bude pokračovat dalším zajímavým večerem v říjnu.

 

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz