Outdoorové aktivity FBMI ČVUT

Celkem v 25 městech České republiky v době od 16. října do 5. prosince probíhá pod záštitou ministra kultury ČR v pořadí již sedmý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Jedním z hostitelů je i Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. „Outdoorové aktivity a extrémní sporty patří k oblíbeným činnostem mnoha studentů i pedagogů FBMI ČVUT, navíc na fakultě je vyučován jediný licenční kurs zaměřený na speleoalpinismus a speleologii v České republice,“ říká děkan fakulty doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Kurs speleoalpinismu a speleologie je otevřen všem zájemcům, nejenom studentům a zaměstnancům fakulty. Naučíte se v něm základní principy, znalosti a praktické dovednosti používané při speleologické činnosti, jako je využívání jednolanové techniky k aktivitám na povrchu i v podzemí, stavba a provozování lanových lávek, traverzů a lanovek, lanových hříček a lanových teambuildingových aktivit, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, organizování výprav a exkurzí do jeskyní a jiného podzemí a další aktivity. V závěru můžete skládat zkoušky pro udělení licence. Pokud ji chcete získat, musíte absolvovat povinné přednášky a praktická cvičení v terénu, a na závěr složit teoretickou a praktickou zkoušku.  

---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před pěti lety a v současné době na ní studuje na 750 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz