Poslední šance pro uchazeče o studium

Press Release 27.3.2009

Poslední šance pro uchazeče o studium

Už jen několik málo dní zbývá k podání přihlášky ke studiu na
vysoké škole. Platí to i o Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně, nejmladší fakultě Českého vysokého učení technického v Praze a zároveň jediné veřejné vysoké škole ve Středočeském kraji. V současné době na ní studuje 550 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

Pokud si nejste jisti, co si máte pod pojmem biomedicíncké inženýrství představit, pak vězte, že se jedná o interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie či genetika.

V akademickém roce 2009/2010 můžete studovat, prezenčně i kombinovaně, v tříletém bakalářském studiu program ,,Biomedicínská a klinická technika" a „Biomedicínský technik". Nově je otevřen bakalářský obor „Optika a optometrie“ zaměřený na získání znalostí v oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a dalších souvisejících oborů. Studium tohoto oboru je realizováno v úzké spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a 2. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Absolventi získají kromě základních teoretických znalostí rovněž přehled o speciálních pomůckách pro těžce zrakově postižené, budou je umět určit a používat. Uplatnění najdou zejména jako optici a optometristi, ale i v oblasti práce se speciálními lékařskými přístroji či návrzích a výrobě brýlových a kontaktních čoček.

Připravovány jsou i další studijní obory - Fyzioterapeut, Systémové řízení krizové připravenosti, Radiologický asistent, Zdravotnický laborant nebo Nanotechnologie v lékařství a biologii. Některé z nich budou otevřeny již v nadcházejícím akademickém roce.
Po ukončení bakalářského studia lze na fakultě dále pokračovat v magisterském studiu ve studijních oborech „Přístroje a metody pro biomedicínu“ a „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“. Tento program navazuje na stejnojmenný bakalářský, ale ke studiu jsou přijímáni i absolventi příbuzných bakalářských oborů všech veřejných i soukromých vysokých škol, zejména technicky, přírodovědně, zdravotnicky a ekonomicky zaměřených. Právě proto, aby vyhověly širokému spektru bakalářů, jsou magisterské studijní obory profilovány odlišně.
Obor „Přístroje a metody pro biomedicínu“ unikátně kombinuje inženýrství, medicínu, techniku, materiály, počítače, optiku a biologii a je tak určen pro všechny zájemce o využití nejmodernější techniky v lékařství a dalších oborech zabývajících se živou přírodou. Od nadcházejícího akademického roku je navíc rozšířena nabídka povinně volitelných předmětů a existují dvě vzorové varianty výběru předmětů, které umožňují zaměření  studia buď na „Zobrazovací systémy v lékařství“ nebo na „Moderní technologie v biomedicíně“.

„Zobrazovací systémy v lékařství“ umožní absolventům získat vědomosti pro zavádění a údržbu přístrojově náročných technik v klinické medicíně i v jiných provozech. Výuka je realizována v úzké spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT a 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. „Moderní technologie v biomedicíně“ klade důraz na kreativitu studentů a v rámci projektově řízené výuky připravuje absolventy pro práci ve vývoji a při zavádění nových technologií.  
Obor „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ nabízí možnost navazujícího magisterského studia k získání potřebných znalostí pro řídící a organizační funkce ve zdravotnictví. Jeho zaměření je však natolik flexibilní, že umožňuje uplatnění absolventů prakticky ve všech oborech hospodářství i mimo oblast biomedicíny.
---------------------------------------------------------------------

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz