Stříbrná medaile MŠMT pro profesorku Miroslavu Vrbovou

Profesorka Miroslava Vrbová obdržela z rukou ministra Ondřeje Lišky stříbrnou Medaili MŠMT 1. stupně za vynikající celoživotní působení v rezortu školství. Profesorka Vrbová je první děkankou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, jediné
Veřejné vysoké školy ve Středočeském kraji. Významných výsledků dosáhla jak na poli pedagogickém, tak v oblasti výzkumu laserů, kterým se věnuje celý svůj profesní život.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz