Studentská konference zaměřená na oblast lékařského a biologického výzkumu

Na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze proběhla 2. června jednodenní studentská vědecká konference Přístroje a metody v biologii a lékařství 2011. Na konferenci vystoupilo se svými desetiminutovými příspěvky 40 studentů magisterských a doktorských studijních programů, jejichž výzkum je zaměřen na vývoj přístrojů, experimentálních a výpočetních metod či nových materiálů s využitím v oblasti lékařského a biologického výzkumu.
Konference byla rozdělena do šesti sekcí se zaměřením: Nanotechnolgie a biomolekulární spektroskopie, Vývoj přístrojů a zpracování signálů, Nové fyzikální metody pro biomedicínu a zpracování dat, Nové technologie v lékařství a ochraně zdraví, Biomedicínské zobrazovací metody a Biotechnologie a bioanalýza.
Z každé sekce byl odbornou porotou vybrán nejlepší příspěvek a jeho autor byl odměněn věcnou cenou. Jak nám sdělila prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., emeritní děkanka FBMI, zásluhou vysokého počtu kvalitních příspěvků byl úkol odborné poroty velmi obtížný. Ocenění získali Eliška Šmiřáková z Masarykovy univerzity v Brně, Danielle Rand z Brown University ve Spojených státech a čtyři studenti FBMI: Věra Brandysová, František Kosík, Roman Matějka a Barbora Němcová.
Pozvání na konferenci přijali i dva významní odborníci v oboru biomedicínského inženýrství, kteří seznámili posluchače se svým výzkumem. Byli jimi prof. Patrik Španěl z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který se věnuje hmotnostní spektroskopii pro klinickou diagnostiku a prof. Christoph Rose-Petruck z Brown University ve Spojených státech, odborník v oblasti rentgenového zobrazování. Prof. Rose-Petruck spolupracuje dlouhodobě s FBMI, a proto jako uznání přínosu pro fakultu převzal z rukou doc. Vladimíra Rogalewicze, CSc., proděkana FBMI, jmenovací dekret hostujícího profesora.

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz

V Kladně 15. 6. 2011