Studium, které má zaručeně perspektivu

Press Release 16.3.2009

Studium, které má zaručeně perspektivu

Slyšeli jste již o biomedicínském inženýrství, interdisciplinárním profesním a vědeckém oboru, který se celosvětově stále více dostává do popředí zájmu? Na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT budou v nadcházejícím akademickém roce otevřeny hned dva tříleté bakalářské obory - „Biomedicínský technik", jehož absolventi budou schopni v rámci zdravotnických zařízení pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou nebo se uplatní jako manažéři v oblasti zdravotnictví, a „Optika a optometrie“ zaměřený na získání znalostí v oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a dalších souvisejících oborů. Oba obory lze studovat prezenčně, ten první i kombinovaně. Po ukončení bakalářského studia je možno dále pokračovat ve studiu a za další dva roky získat titul inženýra.

Fakulta biomedicínského inženýrství je nejen nejmladší fakultou ČVUT v Praze, ale zároveň jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Výuka probíhá na Kladně-Sítné v nově zrekonstruované budově s moderními přednáškovými sály a laboratořemi.

Termín podání přihlášek se nenávratně blíží – už jen do 31. března.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz