Termín podání přihlášek se blíží

Press Release  10. března 2009

Termín podání přihlášek se blíží

Jedna z méně známých vysokých veřejných škol, na níž si ještě můžete podat přihlášku, je Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Tady byste ji však marně hledali, výuka probíhá na Kladně - Sítné ve zrekonstruované budově s novými přednáškovými sály, učebnami a moderně vybavenými laboratořemi.

Pokud si nejste jisti, co si máte pod pojmem biomedicínské inženýrství představit, pak vězte, že se jedná o interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie či genetika.

Ve školním roce 2009/2010 je možné studovat v tříletém bakalářském studiu obor „Biomedicínský technik". Absolventi budou schopni pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních, včetně asistence při vyšetřování zobrazovacími metodami, kontrolovat a udržovat přístrojovou techniku, obsluhovat software pro podporu diagnostiky nebo se podílet na pořizování zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení. Obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě.  

Nově je pak otevřen bakalářský obor „Optika a optometrie“ zaměřený na získání znalostí v oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a dalších souvisejících oborů. Připravovány jsou i další studijní obory jako Fyzioterapeut, Systémové řízení krizové připravenosti, Radiologický asistent, Zdravotnický laborant nebo Nanotechnologie v lékařství a biologii. Některé z nich budou otevřeny také již v nadcházejícím školním roce.

Po ukončení bakalářského studia lze dále na škole pokračovat v magisterském studiu ve dvou studijních oborech „Přístroje a metody pro biomedicínu“ (se zaměřeními „Zobrazovací systémy v lékařství“ nebo „Moderní technologie v biomedicíně“) a „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“. První z nich je určen především pro přípravu inženýrů na výzkumnou a vývojovou činnost, zatímco druhý nabízí přípravu inženýrů na manažerské pozice se znalostí techniky ve zdravotnictví.

---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a zároveň jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. V současné době na ní studuje 550 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz