UCHAZEČI O STUDIUM NA FAKULTĚ BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT SI PROHLÉDNOU FAKULTNÍ SANITKU I UMĚLÉHO PACIENTA