Umělá plicní ventilace je stále dokonalejší

Možná pod vlivem televizních seriálů z lékařského prostředí existuje v povědomí lidí názor, že umělá plicní ventilace je dokonalá, jednoduchá a bezpečná metoda, která úspěšně řeší respirační selhání. V praxi je bohužel situace jiná. Úmrtnost pacientů postižených akutním respiračním selháním dosahuje téměř 40 % případů, a je-li přítomno ještě další komplikující onemocnění, umírá na ni až 60 % pacientů.

V poslední době zaznamenala umělá plicní ventilace výrazný posun zavedením takzvané vysokofrekvenční ventilace, u které se používají velmi malé dechové objemy a menší tlakové změny v respirační soustavě. To chrání plíce před poškozením, ke kterému často při umělé plicní ventilace dochází. Vysokofrekvenční ventilace bylo doposud možno použít jen v případech, ve kterých byl pacient zcela bez vlastní dechové aktivity. Tento stav se navozoval použitím speciálních látek označovaných jako svalová relaxancia.

Výzkumníkům z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se podařilo najít způsob, jak se vyhnout podávání látek potlačujících zbytky vlastní dechové aktivity pacientů, což přispívá k dalšímu vylepšení vysokofrekvenční umělé plicní ventilace. Jedná se o speciální zařízení, které naopak spontánní dýchání při vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci podporuje, a tím zlepšuje i její účinnost. Výsledky tohoto výzkumu ocenila vedle odborníků z celého světa i americká firma SensorMedics, která vysokofrekvenční ventilátory vyrábí. Za tento výzkum byla doc. Ing. Karlu Roubíkovi, Ph.D. z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT již podruhé přiznána cena Johna Havena Emersona, která je udělována jednou ročně v Salt Lake City v americkém Utahu.

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz

V Kladně 8. června 2010