V úterý 18. září proběhne první kladenské Science Café

Věda jako dobrodružství, to je motto projektu s názvem Science Café. Neformální večery s vědci, jejichž cílem je popularizace současné české vědy, se konají od roku 2008 v různých městech České republiky. Teď se k nim přidává i Kladno. V úterý 18. září od 19 hodin se v kavárně Bez Konce (v Divadle Lampion) uskuteční první kladenské Science Café na téma Záření a lidské zdraví. Jako host na něm vystoupí děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, profesor Jozef Rosina.

„Hlavní náplní projektu Science Café jsou pravidelná kavárenská setkání mezi vědci a veřejností, na nichž mají lidé možnost setkat se s poznatky z nejrůznějších vědeckých oborů. Cílem je zároveň zmenšit propast, jež svět vědy často odděluje od každodenního života. Řada vědeckých poznatků totiž nachází uplatnění tam, kde si to vůbec neuvědomujeme,“ říká jeden z koordinátorů kladenského Science Café Roman Hájek.

Základní model Science Café je prostý – poté, co pozvaní hosté představí ve stručnosti svůj výzkum, následuje volná debata, kdy se každý může zeptat na cokoli, co ho k tématu zajímá a co se nedozvěděl ve školních lavicích. Nemusí přitom být v dané oblasti odborníkem, stačí mít chuť získávat nové informace.

Tématem prvního kladenského večera bude problematika vlivů záření na lidské zdraví. Různé typy záření jsou všude kolem nás, často je svými smysly nevnímáme a často nevíme, jaké účinky mohou mít na naše zdraví. Vlastností některých druhů záření lékařská věda využívá při terapii – například s ionizujícím zářením přicházejí do kontaktu pacienti s některými druhy nádorů, používá se ale i při komplikovaných operacích mozku.

Profesor Jozef Rosina je původní profesí lékař, od roku 2008 působí jako děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zasadil o otevření nových oborů jako fyzioterapie, radiologický asistent nebo zdravotnický záchranář. Přednáší také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve vědecké práci patří k předním odborníkům na poli interakce záření s organismem a radiobiologie. Mezi hlavní témata jeho odborného zájmu patří otázka prevence a ochrany obyvatelstva před radiací.

Pořadateli Science Café Kladno jsou občanské sdružení Halda (www.haldaknih.cz) a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (www.fbmi.cvut.cz).

kontakty:
Roman Hájek, předseda o. s. Halda                  Ida Skopalová, FBMI ČVUT
romanhajek@centrum.cz                                 skopalova@fbmi.cvut.cz
tel.: 605 452 469                                            tel.: 224 355 053

 
Program Science Café Kladno do konce roku 2012
(přesné termíny listopadového a prosincového večera zatím nejsou známé)
 
18. září 2012
Záření a lidské zdraví
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

11. října 2012
Společenský význam televizních seriálů
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., a PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

listopad 2012
Jak se fotí bezobratlí? A jak se jejich fotografie uplatňují ve vědeckém výzkumu?
Mgr. Petr Jan Juračka a Mgr. Jan Mourek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

prosinec 2012
Jak naučit počítač cizí jazyk? Vývoj strojového překladu
RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., a Mgr. Martin Popel
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy