Výměnné stáže s Jordánskem

Press Release 17. 4. 2009

Výměnné stáže s Jordánskem

Víte, že
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně má uzavřenou smlouvu o spolupráci s největší jordánskou technickou univerzitou Jordan University of Science and Technology v Irbidu, na níž studuje na 20.000 posluchačů? Na základě této smlouvy se od příštího akademického roku uskuteční jednosemestrální stáže jordánských bakalářských studentů a jedno až dvouměsíční stáže jordánských studentů na FBMI. Jordánci by měli zájem i o absolvování celého magisterského studia u nás. Naproti tomu bakalářští studenti z Kladna se vypraví do Irbidu na jednosemestrální studijní pobyty.

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je nejen nejmladší fakultou ČVUT v Praze, ale zároveň jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Výuka probíhá v Kladně-Sítné v budově s moderními přednáškovými sály a laboratořemi.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz