Workshop FBMI ČVUT a RWTH v Kladně

Cooperation 2009 je název workshopu, který se uskuteční příští pondělí na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Workshop je výsledkem dlouhodobé spolupráce kladenské fakulty s pracovišti prestižní technické univerzity v Cáchách, která patří v oblasti vědy a inženýrského vzdělávání k evropské špičce. Bude věnován technické podpoře umělého dýchání a vystoupí na něm pracovníci Lékařské fakulty RWTH, Univerzitní nemocnice v Cáchách, Katedry lékařských informačních technologií Helmholtzova ústavu RWTH a hostitelské fakulty.  Letošní workshop navazuje na úspěšný workshop z května minulého roku, na němž studenti kladenské FBMI a studenti cášské RWTH prezentovali výsledky svých prací.

Kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, jediná veřejná vysoká škola ve Středočeském kraji, patří k nejrychleji se rozvíjejícím fakultám v ČR. Vznikla odštěpením studia lékařské techniky od velkých fakult ČVUT v Praze, což jí poskytuje kvalitní zázemí. V současné době na ní studuje 512 studentů a ke studiu se hlásí 600 nových uchazečů. Vzhledem k velkému zájmu o studium zdravotnických oborů připravuje fakulta s pomocí strukturálních fondů EU dvojnásobné rozšíření svých kapacit.
 

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz