Absolvent FBMI Ing. Martin Fůs získal cenu MŠMT

Absolvent FBMI Ing. Martin Fůs získal cenu v kategorii pro vynikající studenty a absolventy magisterského studijního programu. Cenu získal za vývoj, realizaci a ověření návrhu programu pro zdokonalení virtuálního navigačního systému používaného při operaci katarakty, čímž bylo docíleno objektivizace pooperační diagnostiky pacientů s implantovanou intraokulární torickou čočkou.

Blahopřejeme.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predani-cen-v-oblasti-vysokeho-s...