Michal Gulka obhájil mimořádně kvalitní doktorskou práci ve společném studiu (double degree) na ČVUT a Hasselt University (BE)

 Ve středu 24. května 2017 proběhla na FBMI již 20. úspěšná obhajoba doktorské dizertační práceve studijním programu Biomedicínská a klinická technika. Ing. Michal Gulka (Katedra biomedicínské techniky) obhájil práci na téma „Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond“,

kterou vypracoval pod vedením svého školitele prof. Miloše Nesládka ve společném double-degree programu s belgickou univerzitou v Hasseltu.

Tato jubilejní obhajoba byla mimořádná nejen spojením dvou prestižních evropských univerzit, ale i kvalitou obhájené práce. Zkušební komise ve svém rozhodnutí uvádí, že Ing. Michal Gulka jasně demonstroval svou schopnost realizovat systematickou vědeckou práci v rámci široké mezinárodní spolupráce a předložil originální výsledky v rychle se rozvíjejícím oboru senzorů na diamantové platformě.

Výsledky práce byly publikovány ve 4 časopisech s impakt faktorem větším než 5, např. Nature Communications či Advanced Functional Materials.