Naši studenti získali 1. a 3. místo na konferenci POSTER 2017

23. května 2017 se uskutečnil 21. ročník studentské vědecké konference POSTER. Většina účastníků byli studenti doktorského studia z ČR i zahraničí např. univerzit z Košic, Žiliny, Cách či Kasselu, Univerzity věd Aschafenburg i Uralské státní univerzity.
Naši studenti a doktorandi Bc. Jakub Šourek, Adéla Váchová, Zuzana Wanglerová, Ing. Petr Volf, Ing. Jan Hejda z katedry biomedicínské techniky, získali první místo za téma: Hybrid Motion Capture System for Measuring Kinematics of Vestibular Apparatus a Ing. Jan Štrobl a Ing. Marek Piorecký z katedry biomedicínské techniky, získali třetí místo za téma: Methods for Automatic Estimation of the Number of Clusters for K-means Algorithm Used on EEG Signal: Feasibility Study, v sekci Biomedical Engineering.