Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro bakalářské studijní obory

V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuji na den 14. září 2017 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018 do následujících tříletých bakalářských studijních programů:
„Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“

  • oboru „Biomedicínská informatika“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 25 přijatých uchazečů.
  • oboru „Biomedicínský technik“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 111 přijatých uchazečů.
  • oboru „Informační a komunikační technologie v lékařství“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 34 přijatých uchazečů.

„Specializace ve zdravotnictví (SVZ)“

  • oboru „Radiologický asistent“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 6 přijatých uchazečů.
  • oboru „Zdravotnický záchranář“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 21 přijatých uchazečů.
  • oboru „Zdravotní laborant“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 34 přijatých uchazečů.

„Ochrana obyvatelstva (OO)“

  • oboru „Plánování a řízení krizových situací“ v prezenční a v kombinované formě studia s kapacitou oboru 33 přijatých uchazečů pro prezenční a 39 pro kombinovanou formu studia.

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím aplikace (http://prihlaska.cvut.cz) do 14. srpna 2017 a podávají se vytištěné osobně nebo poštou. Posledním dnem, ve kterém budou přijímány přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/2018 je 14. srpna 2017 do 15:00 hodin při osobním doručení referentce studijního oddělení Fakulty biomedicínského inženýrství
(http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/studijni-oddeleni), s podacím datovým razítkem 14. srpna 2017 při zaslání poštou. Na přihlášky předané či odeslané později nebude v žádném případě brán zřetel.

Kontaktní adresa: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel. 224 358 473, tel. 224 358 497, e-mail: menclmon@fbmi.cvut.cz, jirotver@fbmi.cvut.cz, web: http://www.fbmi.cvut.cz.

Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a podmínkách přijímacího řízení lze získat na: http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni.