Studijní stipendia do Německa na letní semestr 2018

Nezisková organizace GFPS nabízí studentům možnost účastnit se výběrového řízení na studijní stipendia.
Jedná se o studium v letním semestru 2018 na německých univerzitách.

GFPS-CZ je organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě působící v oblasti setkávání především studentů se společným zájmem rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, zejména Německem a Polskem.

Cílem poskytování stipendií chceme přispět k individuálnímu zlepšení německého jazyka a seznámení se s německou kulturou.

Podmínky pro zúčastnění a formulář, kterým se lze přihlásit.

Odpovědi na dotazy najdete na našich stránkách http://www.gfps.cz, případně napište na adresu pavlina.bromova@gfps.cz. Na tuto adresu také zasílejte vyplněné naskenované žádosti společně s ostatními podklady nejpozději do 31. 10. 2017
Ústní výběrové řízení proběhne v listopadu v Praze.

S přáním hezkého dne,

Dominika Říhová
Public Relations & Fundraising GFPS-CZ