Obhajoby disertačních prací

Datum události

Dne 28. června 2018 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (Floriánské nám. 103, Kladno, místnost č. 616) konají obhajoby disertačních prací. Od 14:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Studium teplotních charakteristik tkání" Mgr. Jana Urzová, školitelem je prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. a od 15:15 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Ing. Marie Krečmarové na téma "Design and realization of the principle of label free detection of DNA molecules using NV centre quantum electron transitions in diamond nanosensor". Školitelem Ing. Krečmarové je prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D.

Back to Top