Obhajoby disertačních prací

Datum události

Dne 27. června 2019 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (místnost č. 636) konají obhajoby disertační prací studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika. Od 14:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací" Ing. Jana Hudzietzová, školitelem doktorandky je doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.; od 15:00 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Ing. Gleba Donina na téma "Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky", školitelem doktoranda je prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. a od 16:00 hodin se uskuteční obhajoba disertační práce Ing. Václavy Piorecké s názvem "3D mapování elektrické aktivity mozku", školitelem je doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

Back to Top