OMEZENÍ PROVOZU PRACOVIŠŤ NA FBMI

Datum události

OMEZENÍ PROVOZU PRACOVIŠŤ NA FBMI


Aktualizováno dne 12. 3. 2020


V rámci opatření ohledně ochrany proti koronaviru na FBMI ČVUT je upravena činnost následujících pracovišť takto:  
•    Podatelna
o    13. 3. 2020 nebude v provozu
o    následně bude provoz od 9:00 do 12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Sekretariát děkana
o    13. 3. nebude v provozu
o    následně bude provoz omezen na dobu od 9:00 do12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Studijní oddělení
o    13. 3. nebude v provozu
o    následně komunikace telefonicky či emailem (telefonicky pondělí až čtvrtek v čase 9:00 – 12:00)

•    Referát pro doktorské studium
o    13. 3. nebude v provozu
o    následně komunikace telefonicky či emailem (telefonicky pondělí až čtvrtek v čase 9:00 – 12:00)

•    Personální oddělení
o    13. 3. nebude v provozu
o    následně bude provoz omezen na dobu od 9:00 do12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Ekonomické oddělení
o    13. 3. nebude v provozu
o    následně bude provoz omezen na dobu od 9:00 do12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Pokladna
o    13. 3. 2020 nebude v provozu
o    následně bude provoz omezen na dobu od 9:00 do12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Ostatní oddělení
o    13. 3. 2020 nebudou v provozu
o    následně bude provoz omezen na dobu od 9:00 do12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    IT oddělení
o    13. 3. 2020 nebudou v provozu
o    následně bude provoz omezen na dobu od 9:00 do12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Katedry
o    13. 3. nebudou v provozu
o    provoz omezen pouze na zajištění nezbytných služeb dle pokynů vedoucího katedry, provoz sekretariátů bude zajištěn od 9:00 do 12:00 hod. (pondělí až čtvrtek)

•    Menza (KOKOS, Kasárna)
o    zavřena

•    Lokální knihovna FBMI
o    zavřena

•    Budovy
o    KOKOS – pondělí až pátek 7:30 – 16:00
o    Kasárna – pondělí: 7:30 - 14:00; úterý: 7:30 - 16:00; středa: 7:30 - 16:00; čtvrtek: 7:30 - 14:00; pátek: 7:30 - 16:00
o    Albertov – provoz omezen pouze na zajištění nezbytných služeb

Back to Top