Pozvánka na odbornou konferenci „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události“

Datum události

Zveme Vás na odbornou konferenci „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události“
Tato akce se koná dne 9. července 2018 od 9:30 v budově Sněmovny Parlamentu České republiky v Praze 1, Sněmovní 1. 

Cílem konference je výměna praktických zkušeností a teoretických poznatků z oblasti bezpečnosti areálů zdravotnických zařízení. Chceme upozornit na možnosti ochrany proti kriminálním činům a jiným mimořádným událostem, využití podpory ze strany státních orgánů a zajistit výměnu pozitivních i negativních zkušeností pracovišť s různými typy bezpečnostních opatření. 

 

 Program konference:
9.3o   -    10.oo    Registrace účastníků
10.oo -    12.oo    Současný stav zabezpečení ochrany zdravotnických zařízení před vznikem          mimořádné situace
12.oo -    12.3o    Přestávka
12.3o -    14.oo    Možnosti prevence ohrožení klientů a pracovníků v rámci ambulantních zdravotnických zařízení a zdravotnických záchranných služeb
14.oo -    14.2o    Přestávka
14.2o -     16.oo    Současné organizační a technické možnosti ochrany zdravotnických zařízení, diskuze
16.oo -    16.1o    Závěr konference

Tuto konferenci organizuje Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové řízení ČLS JEP. Záštitu nad akcí převzala pí prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Potvrzení účasti a přihlášení příspěvku lze na

e-mail brichma2@fbmi.cvut.cz či na tel. +420 739 120 245
 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Back to Top