Pracovní setkání (workshop) na téma: Výuka v anglickém jazyce na oboru Biomedicínský technik/Biomedical Technician

Datum události

Vzhledem k narůstajícímu významu, ale i zájmu o výuku v anglickém jazyce a vzhledem k již zavedené výuce v anglickém jazyce na oboru Biomedicínský technik/Biomedical Technician (viz též aktuální studijní plán), pořádá katedra biomedicínské techniky pracovní setkání (workshop) na toto téma, které se uskuteční 11. 2. 2019 od 10.00 do 12.00 hodin v malém sále KL:C-4.

Cílem setkání je jednak zjištění aktuálního stavu a potřeb zlepšení v jednotlivých oblastech a jednak také sdílení zkušeností a návrhy na případné změny v daném procesu z toho vyplývající.

Na setkání budou přítomni zejména vyučující, ale i kolegyně z administrativy a proděkani, kteří mají k dané problematice vztah. Setkání bude řízenou diskuzí, kterou bude moderovat garant oboru a která bude vycházet z přehledů, které zpracují jednotliví vyučující pro tento účel.

Uvedené setkání patří do portfolia akcí katedry biomedicínské techniky na oboru Biomedicínský technik/Biomedical Technician, které mají za cíl zvýšení kvality studia a sdílení zkušeností, resp. dobré výukové praxe. Předchozími akcemi byly pedagogické konference v roce 2014 a 2017

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik/Biomedical Technician
katedra biomedicínské techniky

Back to Top