ŠPIČKOVÁ BIOMEDICÍNA - O FBMI si přečtete v nové Pražské technice

Datum události

V Pražské technice 2/2020 je téma věnováno Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, neboť v květnu naše fakulta oslaví 15. výročí do svého založení.

V tématu jsou představeny některé projekty, na kterých pracují pedagogové a vědečtí pracovníci fakulty, rozhovor s panem děkanem prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc. a osobnostmi, které jsou úzce spjaty s rozvojem FBMI.

Celé číslo Pražské techniky zde.

Back to Top