Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FBMI

Datum události

Volební komise vyhlašuje dle aktuálně platného Volebního a jednacího řádu AS ČVUT volby do zaměstnanecké a studentské komory AS ČVUT. Zároveň vyhlašuje dle aktuálně platného Volebního řádu AS FBMI ČVUT volby do zaměstnanecké a studentské komory AS FBMI. Funkční období pro oba senáty je 2020 až 2022. Harmonogram průběhu voleb naleznete zde.

Back to Top