Uřední deska

Oznámení o konání státních doktorských zkoušek v programu Biomedicínská a klinická technika
Ceník za pronájem sálů, učeben a techniky - platí pro objednávky od 2. 1. 2012
Seznam studijních programů a oborů na ČVUT FBMI - 01.09.2016
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2018 
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ochrana Obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků FBMI
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vyhlašuje výběrové řízení na pozice výzkumných pracovníků - juniorů pro mobilitu v rámci OP VVV projektu "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ČVUT
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na pozici post-doc researcher v rámci projektu OP VVV
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na pozici junior post-doc researcher v rámci projektu OP VVV
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na pozici senior researcher v rámci projektu OP VVV
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník junior (Nizozemí) v rámci projektu OP VVV
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník junior (Německo) v rámci projektu OP VVV
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník junior (Belgie) v rámci projektu OP VVV

 

Back to Top