Uřední deska

Seznam programů a oborů stav ke dni 1.9.2019
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního  programu Biomedicínská a klinická informatika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2019/2020
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost pro akademický rok 2019/2020
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)
UCEEB přijme koordinátora mobilit
ČIIRK přijme referenta/referentku v oblasti personalistiky a mzdového účetnictví
Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na akademické pracovníky pro  obor bezpečnosti počítačových systémů a také pro obor číslicový návrh a vestavné systémy
UCEEB ČVUT v Praze přijme nové kolegy na pozice výzkumník-inovátor a konzultant-facilitátor
Fakulta stavební ČVUT v Praze přijme mzdovou účetní
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze přijme referenta pro vědeckou a zahraniční činnost
ČVUT v Praze - Rektorát odbor hospodářské správy přijme nového pracovníka na pozici zahradník
ČVUT v Praze Kloknerův ústav přijme finanční účetní
Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů a docentů a profesorů na katedře softwarového inženýrství
ČVUT v Praze - Rektorát přijme brigádnici na pozici recepční
Děkan Fakulty stavební vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka/tajemnice fakulty

Fakulta stavební ČVUT v Praze přijme mzdovou účetní

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vyhlašuje výběrové řízení na akademické pracovníky
Back to Top