Uřední deska

Seznam studijních programů a oborů na ČVUT FBMI - 01.09.2016
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2018 
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ochrana Obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)

Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na vedoucí kateder

Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na pozici asistenta znalostního transferu

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO PROJEKTY EU
Děkan Fakulty informačních technologií vypisuje výběrové řízení na pozice odborných asistentů
Rektorát ČVUT v Praze přijme referenta pro daňové otázky odboru
Děkan Fakulty informačních technologí vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry informační bezpečnosti
Dean of the Faculty of Information Technology is seeking a PostDoc/Junior Researcher
Děkan Fakulty informačních technologí vypisuje výběrové řízení na pozici finanční účetní/rozpočty, administrativa projektů
Rektorát ČVUT v Praze, Odbor pro studium a studentské záležitosti přijme kolegyni/kolegu na pozici odborný referent-ka
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vypisuje výběrové řízení na pozice asistenta a odborných asistentů katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 

Back to Top