Přihlášky Erasmus+ studijní pobyt 2019/20 - otevřeny od 6. 11. 2018 do 6. 12. 2018.

Přihlášky do programu Erasmus+ na studijní pobyt v akademickém roce 2019/20 budou otevřeny od 6. 11. 2018 do 6. 12. 2018.

Písemné testy z angličtiny a němčiny proběhnou ve dnech 14.1., 16.1., 21.1.2018. Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín zároveň s přihláškou do programu na www.mobility.cvut.cz.

Přihlášky může podat každý student v roce 2018/2019 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše.

  • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
  • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
  • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce z Aj a Nj (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
  • Pro ostatní cizí jazyky (vyjma Nj a Aj) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce odevzdané do 18. 1. 2018.

Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny jsou obdobné jako pro akademický rok 20187/2019.
 

Pravidla pro obsazování míst (plné znění naleznete zde), dle pravidel programu Erasmus+.

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.cz. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

!INFORMACE pro zájemce o univerzitu RWTH Aachen v Německu.!

Upozorňujeme zájemce výjezd na partnerskou školu RWTH Aachen, že smlouva zatím v databázi www.mobility.cvut.cz na rok 19/20 není zavedena. Nicméně smlouva bude prodloužena na období 2019/2021. V případě Vašeho zájmu vyplňte volbu jinou školou a informujete Referát pro zahraniční styky  na kulhankova@fbmi.cvut.cz o svém zájmu o výjezd na RWTH Aachen emailem.

Více informací o výběrovém řízení

Seznam partnerských škol pro studijní pobyty

Více informací RČVUT o programu

Prezentace pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020 z 31.10.2018

Back to Top