Vypsaná témata disertačních prací - Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Název Školitel Školite-specialista
Návrh modelu pro individualizovanou predikci klidového energetického výdeje Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Technické a ekonomické aspekty integrace telemedicínských a nemocničních informačních systémů Ing. Jan Mužík, Ph.D. Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
Optimalizace zobrazení pacientských dat pro diabetologickou ambulanci Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Optimalizace ICT nástrojů pro podporu pacientů s chronickými chorobami Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Metody umělé inteligence pro koučink pacientů s chronickými chorobami v přirozeném jazyce Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Využití mobilních technologií pro zvýšení efektivnosti pohybové terapie ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Detekce změn chování a odhad biologického věku na základě analýzy dat ze sociálních sítí doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Využití prostředků IoT (internet věcí) v inteligentních bytech pro zajištění efektivnosti péče o zdravotní stav jejich obyvatel doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Inovace osobních zdravotních zařízení pro zvýšení adherence pacientů Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Návrh metody pro vyhodnocování srdeční aktivity pro účely podpory výcviku, zdokonalování a monitorování osob pod specifickou zátěží Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Systém pro roboticky asistovanou reedukaci poruch hybnosti končetin využívající neurofyziologických principů a biologické zpětné vazby doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D. Ing. Karel Hána, Ph.D.

 

Back to Top