FBMI na světovém kongresu IUPESM 2018

Datum akce
Místo akce
Praha

Fakulta biomedicínského inženýrství se významně podílela na přípravě a realizaci světového kongresu biomedicínského inženýrství a lékařské fyziky IUPESM 2018 v Praze

Pracovníci fakulty se podíleli na přípravě a realizaci světového kongresu biomedicínského inženýrství a lékařské fyziky IUPESM 2018 v Praze od 3. 6. do 8. 6. 2018. Tento významný světový kongres je organizován jednou za 3 roky na vybraném světadílu pravidelně od roku 1958. Jednalo se již o 25. kongres a poprvé se uskutečnil v Praze. V Evropě měly možnost takovou akci uspořádat pouze země jako Francie, Velká Británie, Belgie, Švédsko, Německo a Finsko. Celá příprava začala již před 6 lety, kdy bylo nutné podat nominaci a uspět v konkurenci dalších zemí. Po evropském kongresu EMBEC 2005, který se uskutečnil také v Praze, je to druhá úspěšná akce České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a České společnosti fyziků v medicíně, které byly hlavními pořadateli. Fakulta byla u obou akcí velmi aktivní spolupracující institucí.

A s těmito společnostmi velmi úzce spolupracovali následující pracovníci fakulty:
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.    
- co-chair of scientific committe                
                                                 - member of programme committee
                                                 - member of International Advisory Board (BME)
                                                 - recenzentka abstraktů a plných textů článků
                                                 - editorka sborníku
                                                 - členka COC (organizační výbor kongresu)
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.        - co-chair of educational committee
                                                  - member of scientific committee    
                                                  - recenzent abstraktů a plných textů článků
                                                  - člen COC (organizační výbor kongresu)
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.   - member of scientific committee
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.      - member of scientific committee
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.      - member of International Advisory Board (BME)

Jako co-chairs působili v jednotlivých okruzích (tzv. Main Topics - MT):
MT1 – Diagnostic Imaging (doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.)
MT3 - Information Technology in Healthcare (doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.)
MT8 - Health Technology Assessment (doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.)
MT13 - Micro- and Nanosystems, Active Implants, Biosensors (prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.)
SS-26 Application of EM Field in Medical Diagnostics (doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., doc. Ing. David Vrba, Ph.D.)

V rámci tzv. Educational Sessions  vystoupili jako tutoři následující pracovníci:
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. How NOT to write a manuscript that cannot be published 
(tento tutoriál byl jedním z nejvíce navštívených v rámci tutoriálů v části biomedicínského inženýrství)
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. Super-resolution microscopy: principles and applications 

Předsedající sekcí (u většiny se jednalo i o více sekcí v daném okruhu níže)
MT4 - Modelling and Simulation (Ing. Martin Otáhal, Ph.D.)
MT13 - Micro- and Nanosystems, Active Implants, Biosensors (prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.)
MT4 - Modelling and Simulation (Ing. Václav Ort)
SS-14 Women in Medical Physics and Biomedical Engineering (doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.)
MT1 - Diagnostic Imaging (doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., doc. Ing. David Vrba, Ph.D., doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., Mgr. Elena Deutsch)
MT8 - Health Technology Assessment (doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.)
MT9 - Biosignals Processing (Ing. Václava Piorecká)
MT3 - Information Technology in Healthcare (doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.)

Dále se jako průvodce účastníků IUPESM 2018 v rámci tzv. Scientific Visits podílel následující pracovník:
SV-2 Proton Therapy Czech, s.r.o. (Ing. Petr Volf)

Celkový počet orálních příspěvků na světovém kongresu byl okolo 800, stejně tak elektronických posterů. Z ČVUT se zúčastnilo okolo 50 autorů a z toho bylo 31 autorů z FBMI. Z 31 autorů na FBMI to pak bylo 21 doktorandů, 2 studenti měli 3 příspěvky jako hlavní autoři a 20 studentů bylo spoluautory. Jednalo se o studenty studijních oborů Biomedicínský  technik, Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Zde naleznete Seznam všech příspěvků.

Jiří Hozman za COC IUPESM 2018

 

Back to Top