FBMI spolupracuje s Kambodží v oblasti biomedicínského inženýrství

Datum akce
Místo akce
Kambodža

Prostřednictvím České rozvojové agentury, zřízené Ministerstvem zahraničních věcí ČR odletěla koncem loňského roku pracovní skupina pod vedením doktora Kudrny do Kambodže ve složení neonatolog, porodník, epidemiolog, biomedicínský inženýr a dětská sestra. Cílem týmu odborníků bylo zhodnotit úroveň oboru neonatologie (péče o novorozence, včetně novorozenců předčasně narozených či s vývojovými vadami) a dále zhodnotit stav zdravotnických přístrojů a technického vybavení v Národní pediatrické nemocnici v hlavním městě Phnom Penhu a zdravotnických centrech v provincii Kampong Chhnang.
V současné době v Kambodži probíhají reformy v celé řadě oblastí, včetně zdravotnictví. Je značná potřeba obecného zlepšení dostupnosti a také kvality péče a spolu s tím vzniká poptávka po odbornících – biomedicínských technicích, kteří by byli schopni zajistit běžnou údržbu zdravotnické techniky, kalibrace a základní opravy lékařských přístrojů.
V plánu cesty měla pracovní skupina řadu návštěv porodnic, neonatologických a pediatrických pracovišť. Zdravotnická zařízení situovaná v hlavním městě Phnom Pehn byla skupinou hodnocena jako pracoviště s překvapivě dobrou technologickou úrovní, s odpovídajícím vybavením a personálním obsazením. Bylo zřejmé, že tato pracoviště byla podporována rozvinutými zeměmi. Avšak po hlubší analýze prostředí bylo zjištěno, že přístroje a technologie nejsou nikterak kontrolovány, kalibrovány apod. Sofistikovanější přístroje jsou v provozu pouze do doby první poruchy, kterou v současné době není personál schopen vyřešit. Technická podpora zdravotnických pracovišť, tak jak je známa např. z ČR, úplně chybí. Nemocnice tak nyní vynakládají značné finanční prostředky na zajištění servisu ze zahraničí, přičemž často je příčinnou nefunkčnosti přístroje banalita. Z tohoto důvodu pak není technika používána a pacienti jsou tak odkázáni na primitivní diagnostické a terapeutické metody lékařů.
V provincii Kampong Chhnang odborníci navštívili několik pracovišť. Úroveň porodnických ale i dalších oddělení byla diametrálně odlišná. Český tým byl překvapen nejen nedostatečnou kapacitou a vybavením, ale zejména nedostatečnou úrovní hygieny. Byly zjištěny zásadní problémy se zajištěním potřebné infrastruktury – elektřina, medicinální plyny, ale také zajištění čisté vody.
Proto byla v Kambodži zahájena jednání o podpoře biomedicínského inženýrství a co nejbližším zahájení výuky biomedicínských techniků pod záštitou Univerzity zdravotních studií v Phnom Penhu. Partnerem pro vytvoření naprosto nového studijního programu bude právě Katedra biomedicínské techniky (KBT) FBMI ČVUT, jejímž cílem bude v první řadě výpomoc při sestavě studijního plánu a následně zajištění odborných stáží kambodžských pedagogů na FBMI.
Vedle toho bude pod záštitou České rozvojové agentury probíhat tendr na nákup vybavení pro stabilizaci neonatologických pracovišť v Kambodži, kdy hlavním konzultantem technických specifikací budou pracovníci KBT FBMI ČVUT.


Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
Katedra biomedicínské techniky 
FBMI
 

Back to Top