Jmen.řízení profesorem J.Vrby

Datum akce
Místo akce
Kladno

Vědecká rada ČVUT na svém jednání 18. 5. 2021 schválila jednomyslně návrh na jmenování profesorem pana proděkana doc. Dr.-Ing. Jana Vrbu, M.Sc. v oboru Biomedicínské inženýrství.
Proděkan Jan Vrba vystoupil s přednáškou na téma „Mikrovlnná diferenční tomografie a možnosti jejího využití pro lékařskou diagnostiku a terapii“.

Blahopřejeme.
 

Back to Top