Konference AWHP

Datum akce
Místo akce
PRaha

Studentská vědecká konference AWHP 2018 - Aspekty práce pomáhajících profesí

Dne 12. října 2018 zaměstnanci katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze uspořádali v Lékařském domě v Praze již VIII. ročník studentské vědecké konference Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2018. Letošní ročník byl bohatý na zajímavé přednášky, kterých bylo ve třech částech prezentováno patnáct a v posterové sekci bylo vystaveno a konzultováno dvanáct posterů. 
Studentskou vědeckou konferenci slavnostně zahájili RNDr. Martin Falk, Ph.D. (vědecký sekretář Společnosti pro radiobiologii a krizové řízení České lékařské společnosti J. E. Purkyně) a Ing. Jiří Halaška, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry zdravotnických oborů FBMI ČVUT v Praze), kteří na úvod ocenili záměr organizátorů vytvořit odbornou platformu pro rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností u studentů navazujícího magisterského studia a studentů doktorských studijních programů.
Jednotlivé části konference byly sestaveny tak, aby ústřední problematiku pokryly z teoretické i praktické perspektivy. Vlastní obsahová část konference byla po odborné stránce výborně obsazena a v rámci programu zazněly zajímavé přednášky z oblasti integrovaného záchranného systému, bezpečnostních složek a humanitních oborů. 
Celkově bylo odprezentováno 14 vystoupení a v posterové sekci bylo vystaveno 10 posterů. Konference se zúčastnilo 110 účastníků z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů.
Konferenci lze zhodnotit jako zdařilou, plnou přínosných příspěvků a příjemných setkání s kolegy z naší fakulty, ale i dalších fakult ČVUT v Praze, JČU v Českých Budějovicích, UK v Praze a Prešovskej univerzity v Prešove. To vše je výzvou pro IX. ročník studentské vědecké konference AWHP, který se uskuteční 15. 11. 2019.


PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.
                předsedkyně organizačního výboru konference
 

Back to Top