Ocenění za výzkum

Datum akce
Místo akce
Košice

Významné ocenění za výzkum získala doktorandka Katedry biomedicínské techniky FBMI, členka Nekonvenčního ventilačního týmu, Ing. Anna Miltová, za návrh a ověření metody spirometrického vyšetření pomocí elektrické impedanční tomografie. Doktorandka získala tuto cenu za nejlepší příspěvek na mezinárodní konferenci YBERC 2018 – Young Biomedical Engineers and Researchers Conference konané v Košicích na Slovensku. Toto ocenění je dalším v pořadí, které členové Nekonvenčního ventilačního týmu získali za své výzkumné aktivity zaměřené na elektrickou impedanční tomografii jakožto neinvazivní a bezpečnou monitorovací techniku s předpokládaným širokým uplatněním v respirační péči.

Back to Top