Pomáhají, kde je třeba

Datum akce
Místo akce
Praha

Jsme rádi, že studenti naší fakulty nejsou v období pandemie lhostejní a pomáhají všude, kde je třeba. Jedním z takových studentů je i Bc. Karel Hanzálek, student magisterského navazujícího programu Biomedicínské inženýrství, který na vlastní náklady na 3D tiskárně vytiskl plastové držáky pro zdravotníky z VFN v Praze.

Rádi připojujeme část poděkování vrchní sestry Bc. Michaely Kolářové, MBA z Neonatologického odd. Gynekologicko-porodnické kliniky: „Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování studentovi vaší fakulty Karlu Hanzálkovi za nezištnou pomoc v období rozvoje pandemie Covid-19.
Při naší práci v nemocnici je v současné době nutné používání osobních ochranných prostředků, zejména roušek a respirátorů, jejichž dlouhodobé nošení způsobuje otlaky a nepříjemné zařezávání v oblasti za ušima, u některých zaměstnanců došlo již k poškození kůže v této oblasti. Váš výše jmenovaný student nám vyšel vstříc a na vlastní náklady dle modelu vytiskl na 3D tiskárně 200 ks plastových držáků na roušky a respirátory. Tyto držáky nyní našim zaměstnancům zpříjemňují práci, s uvedenými problémy se již nepotýkáme. Tato jeho pomoc byla pro nás velmi úlevná a přínosná, moc za ní děkujeme.“

 

Back to Top