Pomáháme dětem studovat

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství se připojila k dobročinnému projektu POČÍTAČE DĚTEM předáním 12 počítačů, které pomohou dětem připojit se k výuce na dálku. 

Tento projekt realizuje nadační fond IT People a jeho cílem je, aby děti v rodinách ve finanční nouzi nezameškávaly výuku a byly schopny držet krok se svými spolužáky.
 

Back to Top